(FD) Hughes 12500 Sofa & Loveseat: Kempsey Ocean

  • Sale
  • $999.00
  • Regular price $1,099.00


Description
Sofa & Loveseat: Kempsey Ocean

• Body: Kempsey Ocean

• (4) 1/2 Toss Pillow: Alfie Travertine

• (2) 1/2 Toss Pillow: Mazzy CadetLoveseat: L59.75" H37.50" D35.00"

Sofa: L84.00" H37.50" D35.00"